Podrobné info pro účastníky

 

V den nástupu dítěte na tábor musí každý účastník tábora přinést vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na tábor ( viz . Příloha 1.)  spolu s průkazem zdravotní pojišťovny a prohlášení zákonného zástupce (viz.Příloha 2 .) Datum podpisu rodičů na prohlášení musí být shodný s dnem nástupu na tábor. V případě, že si formulář nemůžete vytisknout, vyzvedněte si jej prosím v kanceláři farního úřadu v úředních hodinách. 

Chcete-li požádat svého zaměstnavatele o příspěvek na tábor přijďte s vyplněným formulářem ( viz. Příloha 3 .) do kanceláře farního úřadu v úředních hodinách pro razítko a podpis provozovatele.

Informace o možnostech platby za tábor jsou v menu položka registrace.

POZOR!!! Sraz všech účastníků je  v 9:00   hodin u střediska Karmel ve Smilovicích.

 

 

 

 Zde je SEZNAM POTREBNÝCH VĚCÍ na tábor.