Podrobné info pro účastníky

 

V den nástupu dítěte na tábor musí každý účastník tábora přinést vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na tábor ( viz . Příloha 1.)  spolu s průkazem zdravotní pojišťovny a prohlášení zákonného zástupce (viz. Příloha 2.) Datum podpisu rodičů na prohlášení musí být shodný s dnem nástupu na tábor. V případě, že si formulář nemůžete vytisknout, vyzvedněte si jej prosím v kanceláři farního úřadu v úředních hodinách. 

Chcete-li požádat svého zaměstnavatele o příspěvek na tábor přijďte s vyplněným formulářem ( viz. Příloha 3.) do kanceláře farního úřadu v úředních hodinách pro razítko a podpis provozovatele.

Informace o možnostech platby za tábor jsou v menu položka registrace.

POZOR!!! Sraz všech účastníků je 23.7.2017 v 14 hodin u sborového centra Hutník ( dole na parkovišti naproti Lidového domu).

Děti si vyzvedněte 29.7.2017 v 15:30  na stejném místě.

 

 

 Zde je SEZNAM POTREBNYCH VECI na tábor.