Kapacita táboru je naplněna.

PENÍZE ZAŠLETE NA NÁŠ ÚČET NEJPOZDĚJI DO 31.6.2018  Děkujeme

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo.

 

bankovní účet:        2900422056/2010
variabilní symbol:    77DDMMRR (kdy D=den, M=měsíc a R=rok narození dítěte)
                                např. datum narození 1.1.2001 by vypadalo takto: 77010101
částka:                    1700,- (cena za jednotlivce)
                                1500,- (pro sourozence)